PRIVACYBELEID
Privacy is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy. De wettelijke bescherming en het wettelijk conform verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is daarom een belangrijke zorg voor ons. Om u een veilig gevoel te geven bij het bezoeken van onze websites, nemen wij bij het verwerken van uw persoonsgegevens strikt de wettelijke bepalingen in acht en willen we u hier graag informeren over hoe uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt.

U kunt dit document afdrukken of opslaan via de afdrukfunctie van uw webbrowser (normaal gesproken gaat u naar het tabblad "Bestand" gevolgd door de optie "Opslaan als").

Samenvattend geeft dit privacybeleid aan welke gegevens worden verzameld en welke gegevens we op al onze websites verwerken en gebruiken.

1. VERANTWOORDELIJKE PARTIJ

De partij die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is:

Biologische hennep, Strandvejen 70
2900 Hellerup
DK

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door Organic Hemp, in overeenstemming met dit privacybeleid als geheel of met betrekking tot specifieke criteria, kunt u uw bezwaar per e-mail of brief sturen naar de volgende adressen :

E-mail: info@organichemp.eu

2. VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

2.1 PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u ons verstrekt en die u persoonlijk identificeren, zoals uw naam, telefoonnummer, adres, evenals alle inventarisgegevens die u ons verstrekt bij het registreren en aanmaken van uw klantaccount. Statistische gegevens daarentegen, zoals het aantal keren dat u een van onze webpagina's bezoekt, zijn niet direct gekoppeld aan uw persoonlijke identiteit en vallen dus niet in deze categorie.

2.2 KLANTENACCOUNT

Om rechtstreeks toegang te krijgen tot uw opgeslagen inventarisgegevens, moet u zich registreren, inclusief het aanmaken van een wachtwoord, en voortaan is de toegang tot uw klantenaccount met een wachtwoord beveiligd. Hier kunt u gegevens bekijken over uw voltooide bestellingen, recent verzonden bestellingen openen, uw gegevens beheren en opties voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Het wachtwoord voor uw account en uw persoonlijke account moeten vertrouwelijk worden behandeld en niet toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor oneigenlijk gebruik van uw wachtwoord, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Tenzij u zich afmeldt, wordt u altijd automatisch aangemeld. Met deze functie kunt u een aantal van onze diensten gebruiken zonder telkens opnieuw in te loggen wanneer u een van onze webpagina's bezoekt. Om veiligheidsredenen moet u echter uw identiteit bevestigen door uw wachtwoord in te voeren als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of een bestelling wilt plaatsen.

2.3 VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Nogmaals, privacy is erg belangrijk voor ons. We verzamelen, verwerken en bewaren uw gegevens tijdens elke stap van het aankoopproces, inclusief eventuele daaropvolgende garanties, om niet alleen de bestelling te verwerken, maar ook om al onze diensten, technische administratie en voor marketingdoeleinden te onderhouden en te verbeteren. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden of anderszins overgedragen buiten Organic Hemp als dit nodig is voor het uitvoeren van uw bestelling of als u eerder hebt ingestemd met speciale omstandigheden. Als onderdeel van de orderverwerking ontvangen de door ons ingeschakelde dienstverleners, zoals vervoerders, logistiek medewerkers en banken, de nodige gegevens voor het verwerken van uw bestelling. Met andere woorden, de noodzakelijke gegevens die we hen verstrekken, mogen alleen worden gebruikt om hun specifieke taak te vervullen. Elk ander gebruik van de informatie is ten strengste verboden. Om je bestelling te kunnen verwerken hebben we je correcte naam, adres en betaalgegevens nodig. We hebben uw e-mailadres nodig zodat we de aankoop en verzending van uw bestelling kunnen bevestigen en gedurende het hele proces effectief met u kunnen communiceren. Zoals eerder vermeld gebruiken wij deze gegevens ook voor uw registratie en identificatie. U kunt een claim indienen met het verzoek uw gegevens permanent te verwijderen, waaraan zal worden voldaan als de opslag van uw gegevens om juridische redenen niet langer nodig is.

2.4 GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR RECLAME

Naast het communiceren met u over uw bestellingen, gebruiken we uw gegevens ook om producten of diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn en om marketingacties te delen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor deze marketingdoeleinden. Een e-mail of brief naar de contactgegevens in sectie 1 is voldoende.

2.4.1 NIEUWSBRIEF

In dit gedeelte wordt de inhoud van onze nieuwsbrief beschreven, evenals de procedures voor registratie, verzending en statistische evaluatie. Het informeert u ook over uw recht om bezwaar te maken tegen onze nieuwsbrieven.

Om u te abonneren op onze nieuwsbrief, moet u uw e-mailadres opgeven en vervolgens, via een naar u verzonden bevestigingsmail, het registratieproces voltooien, waardoor u wettelijke toestemming geeft en de inhoud van onze nieuwsbrieven accepteert: advertenties, dat wil zeggen informatie over nieuwe producten en speciale aanbiedingen, evenals interessante, informatieve artikelen.

Door het aanmelden en afronden van uw registratieproces slaan wij uw e-mailadres, de bevestigingstijd en het IP-adres op via MailChimp. Evenzo worden eventuele wijzigingen die u in uw persoonlijke gegevens aanbrengt, ook opgeslagen via MailChimp.

MailChimp is een van onze serviceproviders, een marketingautomatiseringsplatform en een e-mailmarketingservice, beheerd door Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave # 5000, Atlanta, GA 30308, VS). Nogmaals, uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen bij hun servers en onze nieuwsbrief wordt via hen verspreid. Bovendien kan MailChimp, volgens zijn eigen beleid, gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te verbeteren, zoals bijhouden in welke landen ontvangers van nieuwsbrieven wonen of eenvoudigweg hoe de lay-out / het ontwerp van nieuwsbrieven kan worden geoptimaliseerd. MailChimp geeft uw gegevens echter niet door aan derden.

We rekenen op de belofte van betrouwbaarheid en veiligheid van MailChimp. We hebben een bindende overeenkomst met MailChimp, die belooft de gegevens van onze gebruikers te beschermen, gegevens namens ons te verwerken in overeenstemming met zijn privacybeleid en in het bijzonder niet aan derden bekend te maken. U kunt het privacybeleid van MailChimp hier bekijken.

Statistisch onderzoek en analyse

De nieuwsbrieven bevatten een zogeheten "web-beacon", een pixelformaat bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van een MailChimp-server. MailChimp haalt daarmee technische informatie op, zoals uw browser, IP-adres en tijdstip van toegang. Informatie over uw leesgewoonten wordt gebruikt om hun technische prestaties en diensten te verbeteren.

Ter verduidelijking: dit statistische onderzoek bepaalt of onze nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie aan de individuele nieuwsbriefontvangers worden toegewezen. Het is echter noch onze wens, noch de wens van MailChimp om individuele gebruikers te observeren. We willen gewoon de algemene patronen van gebruikers evalueren, dwz hoe we onze inhoud kunnen aanpassen aan de interesses van onze lezers.

Online oproep- en gegevensbeheer

Er zijn gevallen waarin we ontvangers van onze nieuwsbrief rechtstreeks naar de MailChimp-website kunnen leiden. Als u bijvoorbeeld door weergaveproblemen de nieuwsbrief niet kunt bekijken, voegen we een link toe waarmee u de nieuwsbrief online kunt bekijken. Bovendien kunnen ontvangers via de website van MailChimp hun gegevens inzien, bijvoorbeeld hun e-mailadres wijzigen.

Dat gezegd hebbende, betekent dit dat MailChimp, evenals hun partners en serviceproviders, zoals Google Analytics, cookies gebruiken om persoonlijke gegevens te verwerken. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Voor meer informatie kunt u hier nogmaals het privacybeleid van MailChimp bekijken. Voor de Europese Unie willen we u ook informeren over de volgende website waar u meer te weten kunt komen over het bezwaar maken tegen gegevensverzameling die specifiek voor promotionele doeleinden is geïmplementeerd: AboutAds en Your Online Choices.

Beëindiging / intrekking

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief, dwz uw toestemming intrekken. Tegelijkertijd trekt u de toestemming aan MailChimp in, zodat alle statistische analyses worden beëindigd. Een aparte herroeping van alleen de laatste is helaas niet mogelijk. Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een link om u af te melden voor de nieuwsbrief.

2.4.2 PRODUCT AANBEVELINGEN PER E-MAIL

Als klant van biologische hennep ontvangt u regelmatig per e-mail waardevolle aanbevelingen van onze producten. Deze aanbevelingen worden gegeven ongeacht of u zich op een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Op deze manier willen we u informeren over producten die mogelijk interessant voor u zijn op basis van uw recente aankopen bij ons. We houden ons strikt aan de wettelijke vereisten. Als u helemaal geen productaanbevelingen of reclame voor organische hennep wilt ontvangen, kunt u hier altijd bezwaar tegen maken. Een e-mail of brief naar de contactgegevens in sectie 1 is voldoende. Uiteraard vind je in alle Organic Hemp e-mails ook een afmeldlink.

2.4.3 INDIVIDUELE RECLAME

De informatie die we van u ontvangen, helpt ons om winkelervaringen voortdurend te verbeteren, waardoor onze site continu klantvriendelijker en geïndividualiseerd wordt. We gebruiken informatie zoals e-mailontvangst en leesbevestiging; informatie over computer- en internetverbinding; besturingssysteem en platform; uw bestelgeschiedenis en servicegeschiedenis; de datum en tijd van uw bezoek aan onze homepage; en de producten die u heeft bekeken. We gebruiken deze informatie uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Door deze gegevens te analyseren, kunnen we onze website verbeteren en advertenties ontwerpen die speciaal zijn afgestemd op uw interesses. Ons doel is om onze advertenties nuttiger en interessanter voor u te maken. Daarom helpt de analyse van de gepseudonimiseerde gegevens ons om ervoor te zorgen dat we u niet willekeurig en buitensporig ongewenste advertenties sturen. In plaats daarvan sturen we u advertenties, zoals nieuwsbrieven of productaanbevelingen per e-mail of post, die rechtstreeks aansluiten bij uw interesses. Zoals vermeld, houden we ook bij welke van onze advertentie-e-mails u opent om te voorkomen dat er onnodige e-mails naar u worden verzonden. Door akkoord te gaan met dit contract, gaat u akkoord met de volgende verklaring: Organic Hemp gebruikt de door mij verstrekte informatie en andere informatie die is opgeslagen op mijn klantaccount, evenals gepseudonimiseerde gebruiksgegevens om mij gepersonaliseerde advertenties en / of speciale aanbiedingen en diensten te presenteren. Als u geen gepersonaliseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden. Een e-mail of brief naar de contactgegevens in sectie 1 is voldoende.

2.4.4 SWEEPSTAKES, MARKT- EN MENINGSONDERZOEK

Voor sweepstakes gebruiken we uw informatie om prijzen te winnen en onze aanbiedingen verder te promoten. Gedetailleerde informatie vindt u in onze algemene voorwaarden voor de betreffende loterij, indien van toepassing. Ook gebruiken wij uw gegevens voor markt- en opinieonderzoek. Uiteraard gebruiken we deze uitsluitend geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden en alleen voor Organic Hemp / OrganicHemp.eu. Uw antwoorden op enquêtes worden niet gedeeld of gepubliceerd met derden. Door akkoord te gaan met dit contract, gaat u akkoord met de volgende verklaring: OrganicHemp.eu gebruikt en verwerkt mijn persoonsgegevens voor markt- en opinieonderzoek voor eigen doeleinden. U kunt te allen tijde verzoeken uw gegevens niet te gebruiken voor markt- en opinieonderzoek. Een e-mail of brief naar de contactgegevens in sectie 1 is voldoende. Uiteraard vindt u in elke enquête-e-mail ook een afmeldlink.

3. CONTROLE VAN DE CREDITCARD

Voordat we het koopcontract sluiten, voeren we een kredietcontrole uit. Dit wordt gedaan om u een keuze uit verschillende betaalmethoden te kunnen bieden en tegelijkertijd wanbetaling te voorkomen. Bovendien is de kredietcontrole voor uw en onze veiligheid, aangezien deze fraude en andere misdrijven voorkomt. Als onderdeel van de kredietcontrole controleren we alle gegevens die ons ter beschikking staan en bepalen zo welke passende betaalmethoden voor een bestelling kunnen worden aangeboden. Onder andere worden alle eerdere bestellingen gecontroleerd in uw klantenaccount. Daarnaast kijken we ook of uw afleveradres afwijkt van uw factuuradres, of het een nieuw afleveradres is of dat de bestelling bij een ander verzendservicecentrum moet worden afgeleverd. Naast de gegevens die we hebben, zijn ook gegevens van externe dienstverleners nodig om uw gegevens te bevestigen en zo effectief een kredietcontrole uit te voeren (voor- en achternaam, uw adres en, indien van toepassing, uw geboortedatum). De gegevensuitwisseling vindt plaats met een of meer van de volgende kredietverleners: infoscore Stripe

Dit kredietbeoordelingsbureau gebruikt de bovengenoemde gegevens die door ons zijn verzonden om een passende beoordeling te maken van uw kredietwaardigheid met betrekking tot de betreffende bestelling op basis van wiskundig-statistische procedures (scoring). Bovendien gebruikt het kredietbeoordelingsbureau de bovengenoemde gegevens voor andere bedrijven (bijv. Andere online handelaren) voor adresverificatiedoeleinden en voor het beoordelen van applicaties op basis daarvan. Bij de berekening van de kanswaarde worden ook uw adresgegevens meegenomen. Als onderdeel van het bestelproces matchen we ook uw bankgegevens (alleen IBAN en BIC of rekeningnummer en bankcode) met de Return-Debit Prevention Pool (RPP) van infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. De RPP heeft de functie van een vergrendelingsbestand. Bovendien zullen wij, in geval van niet-betaling van de automatische incasso,, indien toegestaan, uw bankgegevens (alleen IBAN en BIC, geen persoonlijke gegevens) verstrekken aan de RPP van de ICD, die op verzoek deze blokkering zal meedelen. aan andere bedrijven die bij de informatieprocedure betrokken zijn. Na betaling van de retourafschrijving rapporteren wij de verrekening in het RPP. Indien u het niet eens bent met de aan u aangeboden betalingswijze (n), kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen per mail of per e-mail aan privacy@OrganicHemp.eu en wij zullen hierover heroverwegen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een e-mail of brief naar de contactgegevens in sectie 1 is voldoende.

4. COOKIES

Het accepteren van cookies is geen vereiste om onze websites te bezoeken. We wijzen er echter op dat onze website en service beperkte functionaliteiten hebben als u geen cookies inschakelt.

Wat zijn cookies? Een cookie is een klein stukje gegevens dat vanaf een website wordt verzonden en door de webbrowser van de gebruiker op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen terwijl de gebruiker aan het browsen is. Cookies zijn ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om stateful informatie te onthouden (zoals items die zijn toegevoegd aan het winkelwagentje in een online winkel) of om de browse-activiteit van de gebruiker vast te leggen (inclusief het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of registreren welke pagina's zijn bezocht in het verleden). In principe zijn er twee verschillende soorten cookies: zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die voor een langere of oneindige periode op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze opslag helpt ons onze websites aan te passen, waardoor deze gebruikersvriendelijker worden, zoals het onthouden van willekeurige stukjes informatie die u eerder in formuliervelden hebt ingevoerd, zoals namen, adressen, wachtwoorden en creditcardnummers.

Welke cookies gebruikt OrganicHemp.eu? De meeste cookies die we gebruiken zijn sessiecookies, wat betekent dat ze automatisch van uw harde schijf worden verwijderd aan het einde van de browsersessie. Nogmaals, sessiecookies zijn nodig, bijvoorbeeld om u de winkelwagenfunctie op meerdere pagina's aan te bieden. Daarnaast gebruiken we ook cookies die op uw harde schijf blijven staan. Bij een ander bezoek wordt automatisch herkend dat u al bij ons aan het browsen / winkelen was, waarbij uw invoer en instellingen worden onthouden. Deze tijdelijke / permanente cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en worden automatisch beëindigd bij het bereiken van hun vooraf bepaalde, gespecificeerde beëindigingsdatum (een levensduur ergens tussen een maand en tien jaar). Nogmaals, het enige doel van deze cookies is om ons aanbod af te stemmen op uw behoeften en om het browsen bij ons zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken. Cookies anticiperen bijvoorbeeld welke informatie voor u het meest interessant is en geven deze dus actief weer.

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen? De cookies die door Organic Hemp worden gebruikt, slaan alleen pseudonieme gegevens op. Wanneer cookies worden geactiveerd, krijgt elke cookie een identificatienummer en een toewijzing van uw persoonlijke gegevens. Met andere woorden, de volgende informatie wordt in de cookie ingevoegd: uw naam, IP-adres en / of soortgelijke gegevens die alleen rechtstreeks aan u kunnen worden gekoppeld. We ontvangen alleen collectieve pseudonieme informatie, bijvoorbeeld: welke pagina's van onze winkel zijn bezocht, welke producten zijn bekeken, etc.

Wat is targeting op locatie? De Organic Hemp-websites gebruiken cookietechnologie om gegevens te verzamelen om onze advertenties en online aanbiedingen te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar alleen voor een pseudonieme evaluatie van de website-activiteit. Uw gegevens worden nooit samengevoegd met uw persoonlijke gegevens die we opslaan. Nogmaals, met deze technologie kunnen we u bijvoorbeeld advertenties en / of speciale aanbiedingen / diensten aanbieden die verband houden met producten die u onlangs hebt bekeken. Ons doel is om onze online aanbiedingen zo aantrekkelijk mogelijk voor u te maken en in het algemeen tegemoet te komen aan uw interesses.

Er zijn ook cookies van derden. OrganicHemp.eu maakt gebruik van enkele advertentiepartners die helpen om de website meer geïndividualiseerd te maken. Cookies van partnerbedrijven worden op uw harde schijf opgeslagen. Dit zijn permanente cookies die automatisch worden verwijderd nadat de opgegeven tijd is bereikt. De cookies van onze partnerbedrijven zijn ook pseudoniem, meestal anonieme gegevens. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over welke producten je hebt bekeken, of er iets is gekocht, welke producten zijn doorzocht, etc. Daarbij verzamelen sommige van onze adverteerders ook informatie over andere websites die je hebt bezocht. Deze pseudonieme gegevens zullen nooit worden samengevoegd met uw persoonlijke gegevens. Het enige doel is om onze gelieerde ondernemingen toe te staan u advertenties aan te bieden die u daadwerkelijk interesseren.

De re-targeting van onze websites maakt gebruik van zogenaamde re-targeting-technologie. We gebruiken deze technologie om het internetaanbod voor u interessanter te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om via de websites van onze partners advertenties te tonen aan internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in onze winkel. We zijn ervan overtuigd dat de weergave van dergelijke gepersonaliseerde advertenties over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan willekeurige advertenties die dergelijke persoonlijke referentie niet hebben. De plaatsing van onze advertenties op de websites van onze partners is gebaseerd op genoemde cookietechnologie en dus op de analyse van het gebruikersgedrag. Deze vorm van adverteren is volledig pseudoniem. Er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met uw persoonlijke gegevens. Door onze site te gebruiken en in te stemmen met het gebruik van zogenaamde cookies, stemt u dus in met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gebruikersgegevens. Bovendien blijven uw gegevens na afloop van uw browsersessie in cookies opgeslagen en kunnen ze bij uw volgende bezoek aan de website worden opgehaald. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door uw browserinstellingen te wijzigen.

Hoe kunt u de opslag van cookies voorkomen? In uw browser kunt u het eens / oneens zijn met het plaatsen van cookies. Als u alleen de cookies van biologische hennep wilt accepteren en niet de cookies van onze serviceproviders en advertentiepartners, kunt u dit specificeren in de instellingen van uw browser (zie "cookies van derden blokkeren"). Over het algemeen ziet u in de menubalk van uw webbrowser, via de helpfunctie, hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds bestaande cookies kunt deactiveren. Voor gedeelde computers die zijn ingesteld om cookies en flash-cookies te accepteren, raden we u aan om aan het einde van elke sessie volledig uit te loggen.

5. LOGBESTANDEN

Bij elke toegang tot de pagina's van OrganicHemp.eu worden gebruiksgegevens verzonden via de respectieve internetbrowser en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De opgeslagen datasets bevatten de volgende gegevens: datum en tijd van het ophalen, naam van de bezochte pagina, IP-adres, verwijzende URL (de URL-oorsprong van waaruit u naar onze website wordt geleid), de hoeveelheid overgedragen gegevens en informatie over de gebruikte browser . De IP-adressen van de gebruikers worden na het einde van het gebruik verwijderd of geanonimiseerd. Bij anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de persoonsgegevens niet meer als specifieke, identificeerbare persoon kunnen worden herkend, of alleen via hoge kosten, grote mankracht en de grote tijdsinvestering zo kunnen worden achterhaald. We evalueren deze datasets van logbestanden anoniem om ons aanbod en de Organic Hemp-winkel verder te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken, fouten sneller te vinden en op te lossen en om de servercapaciteiten te beheren. We kunnen bijvoorbeeld inschatten op welk moment de Organic Hemp Shop bijzonder populair is en zo ervoor zorgen dat gebruikers de snelst mogelijke aankoop blijven ontvangen. Bovendien kunnen we door het analyseren van de logbestanden sneller technische problemen of fouten in de Organic Hemp Shop detecteren en oplossen.

6. WEBANALYSE

6.1 GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en geanalyseerd. De door cookies verzamelde informatie over het gebruik van onze webpagina's (inclusief uw IP-adres) wordt gewoonlijk verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Houd er rekening mee dat Google Analytics op onze websites is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp () ;;" om een anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-Masking). Uw IP-adres wordt daarom in onze opdracht door Google alleen in verkorte vorm verzameld, wat anonimisering en geen conclusies over uw identiteit garandeert. In het geval dat IP-anonimisering op onze webpagina's wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal de verstrekte informatie gebruiken om uw gebruik van onze websites te evalueren, om rapporten over de activiteiten van onze website op te stellen en om ons andere internetservices te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Door een transmissie van Google worden deze gegevens in cookies op de computer van de bezoeker opgeslagen. Op basis van een algoritme analyseert Criteo GmbH het anoniem geregistreerde surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde publishers) weergeven. Deze gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren als bezoeker van onze websites. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om aanbiedingen te verbeteren. Elk ander gebruik of openbaarmaking van deze informatie aan derden vindt niet plaats.

Meer informatie over de gebruikte technologie is te vinden in het privacybeleid van Criteo GmbH: http://www.criteo.com/privacy/an Derden vinden alleen plaats op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal zijn gegevens in geen geval matchen met andere gegevens die ze hebben verzameld. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over uw activiteit verzamelt / verwerkt op de manier en met het doel zoals hierboven beschreven. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt / verwerkt die door cookies zijn gegenereerd door de beschikbare browserplug-in te downloaden / installeren. Voor meer informatie hierover en over Google Analytics en privacy in het algemeen, klik hier.

6.2 SMARTLOOK

Om onze website te verbeteren, gebruiken we de analysetool “Smart Look” van Smartsupp.com, sro, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tsjechië, die een anonieme evaluatie van het gebruik van OrganicHemp.eu mogelijk maakt. Geanonimiseerde gebruikslogboeken worden opgeslagen in overeenstemming met de wet en automatisch verwijderd na drie dagen. Zie hier het Smartsupp-privacybeleid voor meer informatie.

6.3 CRITEO

Op onze websites wordt geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van bezoekers, gebruikt voor marketingdoeleinden, verzameld en opgeslagen door Criteo GmbH. De gegevens worden via cookies op de computer van de bezoeker opgeslagen. Op basis van algoritmen analyseert Criteo GmbH het anoniem geregistreerde surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde publishers) weergeven. Deze gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren als bezoeker van onze websites. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om aanbiedingen te verbeteren. Elk ander gebruik of openbaarmaking van deze informatie aan derden vindt niet plaats. Meer informatie over de technologie van Criteo is te vinden in hun privacybeleid hier.

6.4 MICROSOFT

Ons online aanbod maakt ook gebruik van Microsoft Conversion Tracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u ooit via deze websites onze website hebt bezocht. Microsoft Bing en Organic Hemp erkennen dus dat iemand die op een van onze advertenties klikte, werd doorgestuurd naar onze website en een eerder bepaalde bestemmingspagina (conversiepagina) bereikte.

We horen alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruikers verstrekt. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook de vereiste instelling van een cookie weigeren via de instellingen van uw browser.

Bezoek de Microsoft-website hier voor meer informatie over privacy en cookies die worden gebruikt op Microsoft Bing.

6.5 CRAZYEGG.COM

Deze site gebruikt de trackingtool CrazyEgg.com om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken te registreren (alleen met gebruikmaking van het geanonimiseerde IP-adres). Deze trackingtool gebruikt cookies om te evalueren hoe gebruikers onze website verkennen, zoals op welke inhoud vaak wordt geklikt. Hiervoor wordt een gebruikersprofiel visueel weergegeven. Bij het gebruik van de tool worden er geen persoonlijke gegevens door u verzameld, verwerkt of gebruikt. Bij gebruik van pseudoniemen worden alleen gebruiksprofielen aangemaakt.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en verzamelen van gegevens gegenereerd door CrazyEgg.com door de instructies hier te volgen.

Voor meer informatie over privacy op CrazyEgg.com, klik hier.

6.6 GOOGLE ADWORDS

Deze website maakt ook gebruik van Google Conversion Tracking. Google Adwords plaatst een cookie op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen, en herkent daarmee dat de bezochte gebruiker op onze advertentie heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Elke klant die op onze Google-advertentie klikt, krijgt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de website van Adwords-gebruikers. De informatie die uit de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om statistieken te genereren over Adwords-gebruikers die voor dergelijke conversietracking hebben gekozen, waardoor Adwords het aantal gebruikers kan optellen dat op hun advertenties heeft geklikt en werd omgeleid. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook de vereiste instelling van een cookie weigeren via uw browserinstellingen.

U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google over het bijhouden van conversies vindt u hier.

6.7 HOTJAR

Hotjar (Hotjar Ltd.), een handige tool voor analyse en feedback, stelt ons in staat om beter te begrijpen wat gebruikers willen, waar ze om geven en waarmee we interactie hebben door hun klik-, tik- en scrollgedrag visueel weer te geven (ook bekend als warmtelampen). Het verzamelen en opslaan van gegevens kan hier op elk moment met toekomstig effect worden ingetrokken.

Voor details over hoe Hotjar met uw gegevens omgaat, verwijzen wij u naar het privacybeleid hier.

7.1 DUBBELKLIKKEN DOOR GOOGLE

Doubleclick by Google is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Doubleclick by Google gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om bij te houden welke advertenties in uw browser zijn verschenen en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Door de DoubleClick-cookie te gebruiken, kunnen Google en zijn aangesloten websites advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze websites of aan andere websites. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor evaluatie naar een server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats in het geval van wettelijke voorschriften of vanwege de standaard verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval zijn gegevens matchen met andere gegevens die ze hebben verzameld. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over uw activiteit verzamelt / verwerkt op de manier en met het doel zoals hierboven beschreven. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt / verwerkt die door cookies zijn gegenereerd door de browserplug-in te downloaden / installeren die beschikbaar is onder de DoubleClick Deactivation-extensie. Als alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de Digital Advertising Alliance uitschakelen. Om genoemde opties te zien en meer informatie te krijgen, klik hier.

7.2 PROPELLERADS

PROPELLERADS is een service van Propeller Ads Ltd, 15 Karaiskaki Street, 3032, Limassol, Cyprus. Propellerads gebruikt cookies om u advertenties te laten zien die voor u relevant zijn. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn verschenen en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. De relevantie is dus te danken aan het gebruik van PROPELLERADS-cookies waardoor Propeller Ads en zijn gelieerde websites advertenties kunnen weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze website of aan andere websites. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Propeller Ads gegevens over uw activiteit verzamelt / verwerkt op de manier en met het doel zoals hierboven beschreven. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Propeller Ads gegevens verzamelt / verwerkt die door cookies zijn gegenereerd door deze te deactiveren. Om dit te doen en voor meer informatie, raadpleeg hier het privacybeleid van Propeller Ads Ltd.

7.3 FACEBOOK-PIXEL

Facebook Pixel is eigendom van het sociale netwerk Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

De Facebook-pixel is een analysetool waarmee organische hennep de effectiviteit van onze advertenties kan meten. We gebruiken een Facebook-pixel om de acties die mensen op onze website ondernemen te begrijpen en om potentiële klanten te bereiken. Kortom, we gebruiken de Facebook Pixel om onze advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die interesse tonen in vergelijkbare onderwerpen / producten (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers en dus niet vervelend zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we de effectiviteit van de Facebook-advertenties blijven begrijpen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, waarbij we zien of gebruikers naar onze website werden doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hadden geklikt (zogenaamde 'conversie'). ).

Privacybeleid van Facebook

De presentatie van Facebook-advertenties en hun verwerking van gegevens kan beter worden begrepen door hun algemene beleid inzake gegevensgebruik van Facebook. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u in de bovenstaande links en in de secties Voorkeuren en Help van Facebook.

Contract voor gegevensverwerking bestellen

Facebook treedt op als orderverwerker en we hebben een speciaal contract met hen om de veiligheid te waarborgen, waarbij we Facebook verantwoordelijk houden voor het beschermen van de gegevens van onze klanten en niet doorgeven aan derden.

Oppositie

Hoewel we legitieme belangen hebben bij het gebruik van de Facebook-pixel en het opslaan van "conversiecookies", bieden we opt-out-opties aan. U kunt bezwaar maken tegen Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor het genereren van Facebook-advertenties. Om te bepalen welke soorten advertenties u op Facebook ziet, kunt u de Help-functie van Facebook gebruiken en de instructies volgen voor het wijzigen van op gebruik gebaseerde advertenties. De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor meet- en promotiedoeleinden via de opt-outpagina die u vindt via het Network Advertising Initiative. Nogmaals, u kunt meer te weten komen via de Amerikaanse website aboutads.info of de Europese website youronlinechoices.com.

8. SOCIALE PLUGINS

8.1 SOCIALE PLUGINS

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van verschillende sociale netwerken. Met behulp van deze plugins kun je bijvoorbeeld content delen of producten aanbevelen. De plug-ins zijn standaard uitgeschakeld op OrganicHemp.eu en versturen dus geen data. Door op de knop "Activate Social Media" te klikken kunt u de plug-ins op onze website activeren. De plug-ins kunnen natuurlijk met een simpele klik worden gedeactiveerd. Als deze plug-ins zijn geactiveerd, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-in wordt van het sociale netwerk rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de website geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, ontvangt het sociale netwerk ook de informatie die u op onze website hebt opgeroepen. Als u bent ingelogd op een sociaal netwerk, kan uw ervaring worden bekeken via uw sociale media-account. Om uit te leggen: als u interactie heeft met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Facebook-knop "Vind ik leuk" te drukken of een reactie achter te laten, wordt die informatie rechtstreeks van uw browser naar het sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken, evenals uw gerelateerde rechten en instellingen voor privacy kunnen worden verwezen naar het privacybeleid van de respectieve netwerken of websites.

Zelfs als u niet bent aangemeld bij de sociale netwerken, kunnen webpagina's met actieve sociale plug-ins gegevens naar die netwerken verzenden. Een actieve plug-in stelt een cookie in met een ID elke keer dat de webpagina wordt geopend. Aangezien uw browser deze cookie instelt zonder elke keer dat hij verbinding maakt met een netwerkserver om toestemming te vragen, kan het netwerk een profiel aanmaken met een lijst van alle websites die u gebruikt. En dan is het ook heel goed mogelijk om deze identifier later toe te kennen, bijvoorbeeld wanneer je later inlogt op een sociaal netwerk. Op onze websites gebruiken we de volgende plug-ins: Facebook, Twitter en Pinterest. Als u niet wilt dat sociale netwerken gegevens over u verzamelen via actieve plug-ins, kunt u ofwel de sociale plug-ins op onze website of in de instellingen van uw browser eenvoudig deactiveren (selecteer de functie "Cookies van derden blokkeren"). Daarbij stuurt de browser geen cookies meer naar de server voor embedded content van andere providers. Met deze instelling werken andere paginaoverschrijdende functies helaas mogelijk niet.

8.2 FACEBOOK

We gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. De link naar het privacybeleid van Facebook is hier te vinden.

8.3 TWITTER

We gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Twitter.com, dat wordt beheerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. De link naar het privacybeleid van Twitter vind je hier.

8.4 PINTEREST

We gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, VS. De link naar het privacybeleid van Pinterest vind je hier.

9. SOCIAAL AANMELDEN (VIA FACEBOOK)

We bieden je de mogelijkheid om je direct te registreren met je bestaande Facebook-profiel. Als u deze functie wilt gebruiken, wordt u eerst doorgestuurd naar Facebook. Daar wordt u gevraagd om in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. We nemen geen kennis van uw registratiegegevens. Als u al bent aangemeld bij Facebook, wordt deze stap overgeslagen. Daarna laat Facebook u weten welke gegevens tussen hen en Organic Hemp worden overgedragen (openbaar profiel, vriendenlijst, e-mailadres en huidige woonplaats). U bevestigt dit met door middel van de “OK” knop. Met de verzonden gegevens maken wij uw klantaccount aan, waarbij uw vriendenlijst natuurlijk niet door ons wordt opgeslagen. Er is geen permanente koppeling meer tussen uw klantaccount en uw Facebook-account. Voor een beter begrip van het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u hier nogmaals naar het privacybeleid van Facebook.

10. E-MAIL & FORMULES

We gebruiken het Zendesk-ticketingsysteem, een klantenserviceplatform, Zendesk Inc., 989 Market Street # 300, San Francisco, CA 94102, om vragen van klanten te verwerken. Uw naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres zijn nodig om uw vragen te beantwoorden en aan uw behoeften te voldoen.

Raadpleeg hier het privacybeleid van Zendesk voor meer informatie over de gegevensverwerking van Zendesk. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met de Zendesk Privacy Officer via privacy@zendesk.com

Als u per e-mail of via het formulier op onze website contact met ons opneemt, zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken om uw specifieke verzoek te verwerken. De verstrekte gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. De opgegeven gegevens en de berichthistorie bij onze servicedesk worden bewaard voor vervolgvragen en vervolgcontacten. De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is gebaseerd op uw toestemming.

11. BETALINGSDIENSTAANBIEDER

11.1 KLARNA

Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna Checkout Solution), zal Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u verzamelen. Details zijn te vinden in hun privacybeleid hier.

Klarna gebruikt cookies om het gebruik van hun afrekenervaring te optimaliseren en vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Details over het gebruik van Klarna-cookies zijn te vinden op de volgende link:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.

12. VEILIGE GEGEVENSOVERDRACHT

Uw persoonlijke gegevens worden veilig verzonden door middel van versleuteling. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantlogin. We gebruiken het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Verder beveiligen wij onze websites en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

+45 60 90 42 01
info@organichemp.eu
MT 10: 00-16: 00 uur