PRIVACYBELEID
Privacy is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy. De wettelijke bescherming en de wettelijk conforme verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens is daarom een belangrijke zorg voor ons. Om u een veilig gevoel te geven bij het bezoeken van onze websites, houden we ons strikt aan de wettelijke bepalingen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens en willen we u hier informeren over hoe uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt.

U kunt dit document afdrukken of opslaan via de afdrukfunctie van uw webbrowser (normaal ging u naar het tabblad "Bestand" gevolgd door de optie "Opslaan als").

Samenvattend geeft dit privacybeleid een overzicht van welke gegevens worden verzameld en welke gegevens we verwerken en gebruiken op al onze websites.

1. VERANTWOORDELIJKE PARTIJ

De partij die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens is:

Organische hennep, Strandvejen 70
2900 Hellerup
DK

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door Organic Hemp, in overeenstemming met dit Privacybeleid als geheel of met betrekking tot specifieke criteria, kunt u uw bezwaar per e-mail of brief sturen naar de volgende adressen :

E-mail: info@organichemp.eu

2. VERZAMELEN, VERWERKEN EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

2.1 PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens zijn informatie die u ons verstrekt en die u persoonlijk identificeert, zoals uw naam, telefoonnummer, adres, evenals alle inventarisgegevens die u ons verstrekt bij het registreren en aanmaken van uw klantaccount. Statistische gegevens daarentegen, zoals het aantal keren dat u een van onze webpagina's bezoekt, zijn niet direct gekoppeld aan uw persoonlijke identiteit en vallen dus niet in deze categorie.

2.2 KLANTREKENING

Om direct toegang te krijgen tot uw opgeslagen inventarisgegevens, moet u zich registreren, inclusief het maken van een wachtwoord, en voortaan is toegang tot uw klantaccount beveiligd met een wachtwoord. Hier kunt u gegevens bekijken over uw voltooide bestellingen, recent verzonden bestellingen openen, uw gegevens beheren en opties voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Het wachtwoord voor uw account en uw persoonlijke gegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld en niet toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor oneigenlijk gebruik van uw wachtwoord, tenzij we verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Tenzij u zich afmeldt, wordt u altijd automatisch aangemeld. Met deze functie kunt u sommige van onze services gebruiken zonder opnieuw in te loggen telkens wanneer u een van onze webpagina's bezoekt. Als u om veiligheidsredenen echter uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of een bestelling wilt plaatsen, moet u uw identiteit bevestigen door uw wachtwoord in te voeren.

2.3 VERZAMELEN, VERWERKEN EN GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Nogmaals, privacy is erg belangrijk voor ons. We verzamelen, verwerken en bewaren uw gegevens tijdens elke stap van het aankoopproces, inclusief eventuele daaropvolgende garanties, om niet alleen de bestelling te verwerken, maar ook om al onze diensten, technische administratie en voor marketingdoeleinden te onderhouden en te verbeteren. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden of anderszins overgedragen buiten Organic Hemp als dit nodig is voor het uitvoeren van uw bestelling of als u eerder hebt ingestemd met speciale omstandigheden. Als onderdeel van de orderverwerking ontvangen de dienstverleners die we gebruiken, zoals transporteurs, logistiek en banken, de nodige gegevens voor het verwerken van uw bestelling. Met andere woorden, de benodigde gegevens die wij hen verstrekken, mogen alleen worden gebruikt om hun specifieke taak te vervullen. Elk ander gebruik van de informatie is ten strengste verboden. Om uw bestelling te verwerken, hebben we uw juiste naam, adres en betalingsgegevens nodig. We hebben uw e-mailadres nodig, zodat we uw aankoop en verzending van uw bestelling kunnen bevestigen en tijdens het hele proces effectief met u communiceren. Zoals eerder vermeld, gebruiken we deze gegevens ook voor uw registratie en identificatie. U kunt een claim indienen met het verzoek dat uw gegevens permanent worden verwijderd, waaraan zal worden voldaan als de opslag van uw gegevens om juridische redenen niet langer nodig is.

2.4 GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR RECLAME DOELEINDEN

Naast het communiceren met u over uw bestellingen, gebruiken wij uw gegevens ook om producten of diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn en om marketingpromoties te delen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor deze marketingdoeleinden. Een e-mail of brief naar de contactgegevens in sectie 1 is voldoende.

2.4.1 NIEUWSBRIEF

In dit gedeelte wordt de inhoud van onze nieuwsbrief beschreven, evenals de procedures voor registratie, verzending en statistische evaluatie. Het informeert u ook over uw recht om bezwaar te maken tegen onze nieuwsbrieven.

Om u te abonneren op onze nieuwsbrief, moet u uw e-mailadres opgeven en vervolgens, via een aan u verzonden bevestigingsmail, het registratieproces voltooien, waardoor u juridische toestemming krijgt en de inhoud van onze nieuwsbrieven accepteert: advertenties, dat is informatie over nieuwe producten en speciale aanbiedingen, evenals interessante, informatieve artikelen.

Door uw registratieproces toe te passen en te voltooien, slaan we uw e-mailadres, de bevestigingstijd en het IP-adres op via MailChimp. Evenzo worden wijzigingen die u aanbrengt in uw persoonlijke gegevens ook opgeslagen via MailChimp.

MailChimp is een van onze dienstverleners, een marketingautomatiseringsplatform en een e-mailmarketingdienst, beheerd door Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave # 5000, Atlanta, GA 30308, VS). Nogmaals, uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen bij hun servers en onze nieuwsbrief wordt via hen verspreid. Bovendien kan MailChimp, volgens zijn eigen beleid, gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te verbeteren, zoals het bijhouden van landen waarin ontvangers van nieuwsbrieven verblijven of eenvoudigweg hoe de lay-out / het ontwerp van nieuwsbrieven kan worden geoptimaliseerd. MailChimp geeft uw gegevens echter niet door aan derden.

We rekenen op de belofte van MailChimp van betrouwbaarheid en veiligheid. We hebben een bindende overeenkomst met MailChimp, die zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, gegevens namens ons te verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid en, in het bijzonder, om deze niet aan derden te onthullen. U kunt het privacybeleid van MailChimp hier bekijken.

Statistisch onderzoek en analyse

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web-baken", dat wil zeggen een pixelformaatbestand dat bij het openen van de nieuwsbrief van een MailChimp-server wordt opgehaald. MailChimp haalt zo technische informatie op, zoals uw browser, IP-adres en tijdstip waarop het werd gebruikt. Informatie over uw leesgewoonten wordt gebruikt om hun technische prestaties en services te verbeteren.

Om uit te werken, bepaalt deze statistische enquête of onze nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de afzonderlijke ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze wens noch de wens van MailChimp om individuele gebruikers te observeren. We willen gewoon de algemene patronen van gebruikers evalueren, dat wil zeggen hoe we onze inhoud kunnen aanpassen aan de interesses van onze lezers.

Online oproep- en gegevensbeheer

Er zijn gevallen waarin we ontvangers van onze nieuwsbrief rechtstreeks naar de MailChimp-website kunnen sturen. Als u bijvoorbeeld problemen ondervindt bij het bekijken van de nieuwsbrief vanwege weergaveproblemen, hebben we een link waarmee u de nieuwsbrief online kunt bekijken. Bovendien kunnen ontvangers via de website van MailChimp hun gegevens bekijken, zoals hun e-mailadres wijzigen.

Dat gezegd hebbende, betekent dit dat MailChimp, evenals hun partners en serviceproviders, zoals Google Analytics, cookies gebruiken om persoonlijke gegevens te verwerken. We hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Voor meer informatie kunt u hier opnieuw het privacybeleid van MailChimp bekijken. Voor de Europese Unie willen we u ook informeren over de volgende website waar u meer kunt leren over bezwaar maken tegen gegevensverzameling die specifiek is geïmplementeerd voor promotionele doeleinden: AboutAds en uw online keuzes.

Beëindiging / intrekking

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief, dwz uw toestemming intrekken. Tegelijkertijd zou u de toestemming voor MailChimp intrekken, zodat alle statistische analyses worden beëindigd. Een afzonderlijke intrekking van alleen het laatste is helaas niet mogelijk. Een link om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief vindt u onderaan elke nieuwsbrief.

2.4.2 PRODUCTAANBEVELINGEN PER E-MAIL

Als klant van Organic Hemp ontvangt u regelmatig per e-mail waardevolle aanbevelingen van onze producten. Deze aanbevelingen worden gegeven ongeacht of u zich al dan niet heeft geabonneerd op een nieuwsbrief. Op deze manier willen we u informeren over producten die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw recente aankopen bij ons. We houden ons strikt aan de wettelijke vereisten. Als u helemaal geen aanbevelingen van producten of organische hennepreclame wilt ontvangen, kunt u hier altijd bezwaar tegen maken. Een e-mail of brief naar de contactgegevens in sectie 1 is voldoende. Natuurlijk vindt u ook in alle e-mails van Organic Hemp een afmeldlink.

2.4.3 GEÏNDIVIDUALISEERDE RECLAME

De informatie die we van u ontvangen, helpt ons om winkelervaringen voortdurend te verbeteren, waardoor onze site steeds klantvriendelijker en geïndividualiseerd wordt. We gebruiken informatie zoals e-mailontvangst en leesbevestiging; computer- en internetverbinding-informatie; besturingssysteem en platform; uw bestelgeschiedenis en servicegeschiedenis; de datum en tijd van uw bezoek aan onze startpagina; en de producten die u hebt bekeken. We gebruiken deze informatie uitsluitend in een gepseudonimiseerde vorm. Door deze gegevens te analyseren, kunnen we onze website verbeteren en advertenties ontwerpen die speciaal zijn afgestemd op uw interesses. Ons doel is om onze advertenties nuttiger en interessanter voor u te maken. Daarom helpt de analyse van de gepseudonimiseerde gegevens ons om ervoor te zorgen dat we u niet willekeurig en overdreven nutteloze advertenties sturen. In plaats daarvan sturen we u advertenties, zoals nieuwsbrieven of productaanbevelingen per e-mail of post, die rechtstreeks overeenkomen met uw interesses. Zoals vermeld, houden we ook bij welke van onze advertentie-e-mails u opent om te voorkomen dat onnodige e-mails naar u worden verzonden. Door akkoord te gaan met dit contract, gaat u akkoord met de volgende verklaring: Organic Hemp gebruikt de door mij verstrekte informatie en andere informatie die is opgeslagen in mijn klantaccount, evenals gepseudonimiseerde gebruiksgegevens om mij gepersonaliseerde advertenties en / of speciale aanbiedingen en diensten te presenteren. Als u geen gepersonaliseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden. Een e-mail of brief naar de contactgegevens in sectie 1 is voldoende.

2.4.4 ONDERZOEK, SWEEPSTAKES, MARKT EN OPINIE

Voor sweepstakes gebruiken we uw informatie om prijzen te winnen en onze aanbiedingen verder te promoten. U vindt gedetailleerde informatie in onze algemene voorwaarden voor de respectieve loterij, indien van toepassing. We gebruiken uw gegevens ook voor markt- en opinieonderzoek. Natuurlijk gebruiken we deze uitsluitend geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden en alleen voor Organic Hemp / OrganicHemp.eu. Uw antwoorden op enquêtes worden niet gedeeld of gepubliceerd aan derden. Door akkoord te gaan met dit contract, gaat u akkoord met de volgende verklaring: OrganicHemp.eu gebruikt en verwerkt mijn persoonlijke gegevens voor markt- en opinieonderzoek voor eigen doeleinden. U kunt op elk moment vragen dat uw gegevens niet worden gebruikt voor markt- en opinieonderzoek. Een e-mail of brief naar de contactgegevens in sectie 1 is voldoende. Natuurlijk vindt u ook een afmeldlink in elke enquête-e-mail.

3. CONTROLE VAN DE KREDIETKAART

We voeren een kredietcontrole uit voordat we het koopcontract afsluiten. Dit wordt gedaan om u een selectie van verschillende betaalmethoden te kunnen bieden en tegelijkertijd om wanbetaling te voorkomen. Bovendien is de kredietcontrole voor uw en onze veiligheid, omdat deze fraude en andere misdaden voorkomt. Als onderdeel van de kredietcontrole controleren we alle gegevens waarover we beschikken en bepalen zo welke geschikte betaalmethoden voor een bestelling kunnen worden aangeboden. Onder andere worden alle eerdere bestellingen in uw klantaccount gecontroleerd. Daarnaast controleren we ook of uw afleveradres verschilt van uw factuuradres, of het een nieuw afleveradres is of dat de bestelling bij een ander verzendcentrum moet worden afgeleverd. Naast de gegevens die we hebben, zijn gegevens van externe dienstverleners ook nodig om uw informatie te bevestigen en dus effectief een kredietcontrole uit te voeren (voor- en achternaam, uw adres en, indien van toepassing, uw geboortedatum). De uitwisseling van gegevens vindt plaats met een of meer van de volgende kredietaanbieders: infoscore Stripe

Dit ratingbureau gebruikt de door ons verstrekte gegevens om een juiste beoordeling van uw kredietbetrouwbaarheid met betrekking tot de respectieve bestelling te maken op basis van wiskundig-statistische procedures (scoren). Bovendien gebruikt het ratingbureau de bovengenoemde gegevens voor andere bedrijven (bijv. Andere online verkopers) voor adresverificatiedoeleinden en voor het scoren van daarop gebaseerde applicaties. De berekening van de waarschijnlijkheidswaarde omvat ook uw adresgegevens. Als onderdeel van het bestelproces, matchen we ook uw bankgegevens (alleen IBAN en BIC of rekeningnummer en bankcode) met de Return-Debit Prevention Pool (RPP) van infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. De RPP heeft de functie van een vergrendelingsbestand. Bovendien zullen we, in geval van niet-betaling van de domiciliëring, indien toegestaan, uw bankgegevens (alleen IBAN en BIC, geen persoonlijke informatie) verstrekken aan de RPP van de ICD die, op verzoek, deze blokkering zal communiceren aan andere bedrijven die betrokken zijn bij de informatieprocedure. Na het betalen van de aangifte zullen we de afrekening melden in de RPP. Als u het niet eens bent met de aan u aangeboden betaalmethode (n), kunt u ons schriftelijk per e-mail of per e-mail op privacy@OrganicHemp.eu informeren en wij zullen dit heroverwegen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een e-mail of brief naar de contactgegevens in sectie 1 is voldoende.

4. COOKIES

Het accepteren van cookies is geen vereiste voor het bezoeken van onze websites. We wijzen u er echter op dat onze website en service beperkte functionaliteiten hebben als u geen cookies inschakelt.

Wat zijn cookies? Een cookie is een klein stukje gegevens dat vanaf een website wordt verzonden en door de webbrowser van de gebruiker op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen terwijl de gebruiker browst. Cookies zijn ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om stateful informatie te onthouden (zoals items die in de winkelwagen in een online winkel zijn toegevoegd) of om de browse-activiteit van de gebruiker te registreren (inclusief het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of opnemen welke pagina's zijn bezocht) in het verleden). In principe zijn er twee verschillende soorten cookies: zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die voor een langere of oneindige periode op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze opslag helpt ons onze websites aan te passen, waardoor het gebruiksvriendelijker wordt, zoals het onthouden van willekeurige stukjes informatie die u eerder in formuliervelden hebt ingevoerd, zoals namen, adressen, wachtwoorden en creditcardnummers.

Welke cookies gebruikt OrganicHemp.eu? De meeste cookies die we gebruiken, zijn sessiecookies, wat betekent dat ze na het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Om te herhalen zijn sessiecookies bijvoorbeeld nodig om u de winkelwagenfunctie op meerdere pagina's aan te bieden. Daarnaast gebruiken we ook cookies die op uw harde schijf blijven. Bij een ander bezoek wordt automatisch herkend dat u al bij ons aan het browsen / winkelen was, waarbij uw invoer en instellingen werden onthouden. Deze tijdelijke / permanente cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en worden automatisch beëindigd wanneer ze hun vooraf bepaalde, gespecificeerde beëindigingsdatum bereiken (een levensduur tussen één maand en tien jaar). Nogmaals, het enige doel van deze cookies is om ons aanbod aan uw behoeften aan te passen en het browsen met ons zo gemakkelijk, comfortabel mogelijk te maken. Cookies anticiperen bijvoorbeeld op welke informatie voor u het meest interessant is en geven deze dus actief weer.

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen? De cookies die door Organic Hemp worden gebruikt, slaan alleen pseudonieme gegevens op. Wanneer cookies worden geactiveerd, krijgt elke cookie een identificatienummer en een toewijzing van uw persoonlijke gegevens. Met andere woorden, de volgende informatie wordt in de cookie ingevoegd: uw naam, IP-adres en / of vergelijkbare gegevens die alleen rechtstreeks aan u kunnen worden gekoppeld. We ontvangen alleen collectieve pseudonieme informatie, bijvoorbeeld: welke pagina's van onze winkel zijn bezocht, welke producten zijn bekeken, etc.

Wat is targeting op locatie? De organische hennepwebsites gebruiken cookietechnologie om gegevens te verzamelen om onze advertenties en online aanbiedingen te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar alleen voor een pseudonieme evaluatie van de activiteit van de website. Uw gegevens zullen nooit worden samengevoegd met uw persoonlijke gegevens die wij opslaan. Nogmaals, met deze technologie kunnen we u bijvoorbeeld advertenties en / of speciale aanbiedingen / services aanbieden die zijn gekoppeld aan producten die u onlangs hebt bekeken. Ons doel is om onze online aanbiedingen zo aantrekkelijk mogelijk voor u te maken en in het algemeen tegemoet te komen aan uw interesses.

Er zijn ook cookies van derden. OrganicHemp.eu gebruikt enkele advertentiepartners die helpen om de website meer geïndividualiseerd te maken. Cookies van partnerbedrijven worden op uw harde schijf opgeslagen. Dit zijn permanente cookies die automatisch worden verwijderd nadat de opgegeven tijd is bereikt. De cookies van onze partnerbedrijven zijn ook pseudonieme, meestal anonieme gegevens. Dit kan bijvoorbeeld informatie bevatten over welke producten u hebt bekeken, of er iets is gekocht, welke producten zijn doorzocht, enz. Daarbij verzamelen sommige van onze adverteerders ook informatie over andere websites die u hebt bezocht. Deze pseudonieme gegevens worden nooit samengevoegd met uw persoonlijke gegevens. Het enige doel is om onze gelieerde ondernemingen in staat te stellen u advertenties te bieden die u daadwerkelijk interesseren.

De re-targeting van onze websites maakt gebruik van zogenaamde re-targeting-technologie. We gebruiken deze technologie om het internetaanbod interessanter voor u te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om advertenties te presenteren aan internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in onze winkel via de websites van onze partners. We zijn ervan overtuigd dat de weergave van dergelijke gepersonaliseerde advertenties over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan willekeurige advertenties zonder dergelijke persoonlijke referentie. Het invoegen van onze advertenties op de websites van onze partners is gebaseerd op de genoemde cookietechnologie en dus op de analyse van het gedrag van de gebruiker. Deze vorm van adverteren is volledig pseudoniem. Er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met uw persoonlijke gegevens. Door onze site te gebruiken en in te stemmen met het gebruik van zogenaamde cookies, stemt u daarmee in met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gebruikersgegevens. Bovendien blijven uw gegevens in cookies bewaard nadat uw browsersessie is afgelopen en kunnen deze worden opgehaald bij uw volgende bezoek aan de website. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door uw browserinstellingen te wijzigen.

Hoe kunt u de opslag van cookies voorkomen? In uw browser kunt u het eens / oneens zijn met de opslag van cookies. Als u alleen de organische hennepcookies wilt accepteren, maar niet de cookies van onze serviceproviders en advertentiepartners, kunt u dit opgeven in de instellingen van uw browser (zoek naar "cookies van derden blokkeren"). Over het algemeen ziet u in de menubalk van uw webbrowser, via de help-functie, hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds bestaande cookies kunt deactiveren. Voor gedeelde computers die zijn ingesteld om cookies en flash-cookies te accepteren, raden we u aan volledig uit te loggen aan het einde van elke sessie.

5. LOGBESTANDEN

Bij elke toegang tot de pagina's van OrganicHemp.eu worden gebruiksgegevens overgedragen via de respectieve internetbrowser en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De opgeslagen gegevenssets bevatten de volgende gegevens: datum en tijd van het ophalen, naam van de geopende pagina, IP-adres, verwijzende URL (de oorsprong van de URL die u naar onze website leidt), de hoeveelheid overgedragen gegevens en informatie over de gebruikte browser . De IP-adressen van de gebruikers worden verwijderd of geanonimiseerd na het einde van het gebruik. In het geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de persoonlijke gegevens niet langer kunnen worden herkend als een specifieke, identificeerbare persoon, of alleen via hoge kosten, veel mankracht en de grote tijdsbesteding kan zo worden opgehaald. We evalueren deze logbestandgegevenssets anoniem om ons aanbod en de Organic Hemp-winkel verder te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken, sneller fouten te vinden en op te lossen en de servercapaciteiten te beheersen. We kunnen bijvoorbeeld inschatten wanneer de Organic Hennep Shop bijzonder populair is en zo ervoor zorgen dat gebruikers de snelst mogelijke aankoop blijven ontvangen. Door de logbestanden te analyseren, kunnen we bovendien technische problemen of fouten in de Organic Hemp Shop sneller detecteren en oplossen.

6. WEBANALYTICS

6.1 GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en geanalyseerd. De uit cookies verzamelde informatie over het gebruik van onze webpagina's (inclusief uw IP-adres) wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Houd er rekening mee dat op onze websites Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp () ;;" om een anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te garanderen. Uw IP-adres wordt daarom alleen door ons verzameld in een verkorte vorm door Google, wat anonimisering en geen conclusies over uw identiteit garandeert. In het geval van activering van IP-anonimisering op onze webpagina's, wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt de verstrekte informatie om uw gebruik van onze websites te evalueren, rapporten over de activiteiten van onze website samen te stellen en ons andere internetservices te bieden. Het IP-adres van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Door een overdracht van Google worden deze gegevens opgeslagen in cookies op de computer van de bezoeker. Op basis van een algoritme analyseert Criteo GmbH het anoniem geregistreerde surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als gepersonaliseerde advertentiebanners op andere websites (zogenaamde publishers). In geen geval kunnen deze gegevens worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren als bezoeker van onze websites. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om aanbiedingen te verbeteren. Elk ander gebruik of openbaarmaking van deze informatie aan derden vindt niet plaats.

Meer informatie over de gebruikte technologie is te vinden in het privacybeleid van Criteo GmbH: http://www.criteo.com/privacy/an Derden vinden alleen plaats vanwege wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval zijn gegevens koppelen aan andere gegevens die ze hebben verzameld. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google gegevens over uw activiteit verzamelt / verwerkt op de manier en met het doel zoals hierboven beschreven. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. We wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google door cookies gegenereerde gegevens verzamelt / verwerkt door de beschikbare browserplug-in te downloaden / installeren. Klik hier voor meer informatie hierover, evenals Google Analytics en privacy in het algemeen.

6.2 SMARTLOOK

Om onze website te verbeteren, gebruiken we de analyse-tool "Smart Look" van Smartsupp.com, sro, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tsjechië, die een anonieme evaluatie van het gebruik van OrganicHemp.eu mogelijk maakt. Geanonimiseerde gebruikslogboeken worden opgeslagen in overeenstemming met de wet en automatisch verwijderd na drie dagen. Zie hier het privacybeleid van Smartsupp voor meer informatie.

6.3 CRITEO

Op onze websites wordt geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van bezoekers, gebruikt voor marketingdoeleinden, verzameld en opgeslagen door Criteo GmbH. De gegevens worden opgeslagen via cookies op de computer van de bezoeker. Op basis van algoritmen analyseert Criteo GmbH het anoniem geregistreerde surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als gepersonaliseerde advertentiebanners op andere websites (zogenaamde publishers). In geen geval kunnen deze gegevens worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren als bezoeker van onze websites. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om aanbiedingen te verbeteren. Elk ander gebruik of openbaarmaking van deze informatie aan derden vindt niet plaats. Meer informatie over de technologie van Criteo is te vinden in hun privacybeleid hier.

6.4 MICROSOFT

Ons online aanbod maakt ook gebruik van Microsoft Conversion Tracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u ooit via deze website onze website hebt bezocht. Microsoft Bing en Organic Hemp herkennen dus dat iemand die op een van onze advertenties heeft geklikt, werd doorgestuurd naar onze website en een eerder bepaalde bestemmingspagina (conversiepagina) bereikte.

We horen alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens werd doorgestuurd naar de conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruikers verstrekt. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u de vereiste instelling van een cookie ook weigeren via de instellingen van uw browser.

Bezoek hier de Microsoft-website voor meer informatie over privacy en cookies die worden gebruikt op Microsoft Bing.

6.5 CRAZYEGG.COM

Deze site maakt gebruik van de CrazyEgg.com-trackingtool om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken vast te leggen (alleen met het geanonimiseerde IP-adres). Deze trackingtool gebruikt cookies om te evalueren hoe gebruikers onze website verkennen, zoals op welke inhoud vaak wordt geklikt. Voor dit doel wordt een gebruiksprofiel visueel weergegeven. Bij het gebruik van de tool worden geen persoonlijke gegevens door u verzameld, verwerkt of gebruikt. Alleen gebruiksprofielen worden gemaakt bij gebruik van pseudoniemen.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en verzamelen van gegevens die door CrazyEgg.com zijn gegenereerd door de instructies hier te volgen.

Klik hier voor meer informatie over privacy op CrazyEgg.com.

6.6 GOOGLE ADWORDS

Deze website maakt ook gebruik van Google Conversion Tracking. Google Adwords plaatst een cookie op uw computer als u onze website via een Google-advertentie heeft bereikt, waarmee wordt erkend dat de bezochte gebruiker op onze advertentie heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Elke klant die op onze Google-advertentie klikt, ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de website van Adwords-gebruikers. De informatie die uit de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om statistieken te genereren over AdWords-gebruikers die hebben gekozen voor een dergelijk conversietracking, waardoor Adwords in staat wordt gesteld het totale aantal gebruikers te tellen dat op hun advertenties heeft geklikt en werd omgeleid. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u de vereiste instelling van een cookie ook weigeren via uw browserinstellingen.

U kunt cookies ook uitschakelen voor het bijhouden van conversies door uw browser in te stellen om cookies van het domein "www.googleadservices.com" te blokkeren. Het privacybeleid van Google met betrekking tot het bijhouden van conversies vindt u hier.

6.7 HOTJAR

Hotjar (Hotjar Ltd.), een nuttig hulpmiddel bij analyse en feedback, stelt ons in staat beter te begrijpen wat gebruikers willen, waar ze om geven en waar ze mee omgaan door hun klikken, tikken en schuifgedrag visueel weer te geven (ook bekend als warmtelampen). Gegevensverzameling en -opslag kan hier op elk moment worden ingetrokken met toekomstig effect.

Raadpleeg hier het privacybeleid voor meer informatie over hoe uw gegevens worden verwerkt door Hotjar.

7.1 DOUBLECLICK VAN GOOGLE

Doubleclick van Google is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). Doubleclick by Google gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) om bij te houden welke advertenties in uw browser zijn verschenen en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Met behulp van de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn aangesloten websites advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze websites of aan andere websites. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt door Google ter evaluatie naar een server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats in het geval van wettelijke voorschriften of als gevolg van standaardverwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval zijn gegevens koppelen aan andere gegevens die zij hebben verzameld. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google gegevens over uw activiteit verzamelt / verwerkt op de manier en met het doel zoals hierboven beschreven. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. We wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google door cookies gegenereerde gegevens verzamelt / verwerkt door de browserplug-in te downloaden / installeren die beschikbaar is onder de DoubleClick Deactivation Extension. Als alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de Digital Advertising Alliance uitschakelen. Klik hier om de genoemde opties te bekijken en meer informatie te krijgen.

7.2 PROPELLERADS

PROPELLERADS is een dienst van Propeller Ads Ltd, 15 Karaiskaki Street, 3032, Limassol, Cyprus. Propellerads gebruikt cookies om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) om te controleren welke advertenties in uw browser zijn verschenen en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. De relevantie is dus het gevolg van het gebruik van PROPELLERADS-cookies waardoor Propeller-advertenties en de bijbehorende websites advertenties kunnen weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze website of aan andere websites. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Propeller-advertenties gegevens over uw activiteit verzamelen / verwerken op de manier en met het doel zoals hierboven beschreven. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. We wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Propeller-advertenties door cookies gegenereerde gegevens verzamelen / verwerken door dergelijke te deactiveren. Raadpleeg hiervoor het Privacybeleid van Propeller Ads Ltd hier en voor meer informatie.

7.3 FACEBOOK-PIXEL

Facebook Pixel is eigendom van het sociale netwerk Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland

De Facebook-pixel is een analysetool die organische hennep helpt de effectiviteit van onze advertenties te meten. We gebruiken Facebook-pixels om inzicht te krijgen in de acties die mensen op onze website ondernemen en om potentiële klanten te bereiken. Kortom, we gebruiken de Facebook-pixel om onze advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die interesse tonen in vergelijkbare onderwerpen / producten (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties in overeenstemming zijn met de potentiële interesse van gebruikers en daarom niet vervelend zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoekdoeleinden blijven begrijpen, waarin we zien of gebruikers werden doorgestuurd naar onze website na het klikken op een Facebook-advertentie (zogenaamde 'conversie' ).

Privacybeleid van Facebook

De presentatie van Facebook-advertenties en hun verwerking van gegevens kan beter worden begrepen via hun algemene beleid voor gegevensgebruik van Facebook. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u in de bovenstaande links, evenals in de voorkeuren en Help-secties van Facebook.

Contractgegevensverwerkingscontract

Facebook fungeert als een orderverwerker en we hebben een speciaal contract met hen om de veiligheid te waarborgen, waarbij we Facebook verantwoordelijk houden voor het beschermen van de gegevens van onze klanten en deze niet doorgeven aan derden.

Oppositie

Hoewel we legitieme belangen hebben bij het gebruik van de Facebook-pixel en het opslaan van "conversiecookies", bieden we opt-outopties. U kunt bezwaar maken tegen Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor het genereren van Facebook-advertenties. Om te bepalen welke soorten advertenties u binnen Facebook ziet, kunt u de Help-functie van Facebook gebruiken en de instructies volgen voor het wijzigen van op gebruik gebaseerde advertenties. De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze worden overgenomen voor alle apparaten zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor meet- en promotiedoeleinden via de opt-outpagina die u vindt via het Network Advertising Initiative. Nogmaals, u kunt meer leren via de Amerikaanse website aboutads.info of de Europese website youronlinechoices.com.

8. SOCIALE PLUGINS

8.1 SOCIALE PLUGINS

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van verschillende sociale netwerken. Met behulp van deze plug-ins kunt u bijvoorbeeld inhoud delen of producten aanbevelen. De plug-ins zijn standaard uitgeschakeld op OrganicHemp.eu en verzenden daarom geen gegevens. Door op de knop "Sociale media activeren" te klikken, kunt u de plug-ins op onze website activeren. De plug-ins kunnen natuurlijk met een simpele klik worden gedeactiveerd. Als deze plug-ins zijn geactiveerd, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het respectieve sociale netwerk. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van het sociale netwerk naar uw browser verzonden en in de website opgenomen. Door de plug-ins te integreren, ontvangt het sociale netwerk ook de informatie die u op onze website hebt bekeken. Als u bent aangemeld bij een sociaal netwerk, kan uw ervaring worden bekeken via uw sociale media-account. Om uit te leggen, als u communiceert met de plug-ins, zoals op de Facebook-knop "Vind ik leuk" drukt of een reactie achterlaat, wordt die informatie rechtstreeks van uw browser naar het sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door sociale netwerken, evenals uw gerelateerde rechten en instellingen voor privacyopties kunnen worden verwezen naar het privacybeleid van de respectieve netwerken of websites.

Zelfs als u niet bent aangemeld bij de sociale netwerken, kunnen webpagina's met actieve sociale plug-ins gegevens naar die netwerken verzenden. Een actieve plug-in plaatst een cookie met een identificatie telkens wanneer de webpagina wordt geopend. Aangezien uw browser deze cookie plaatst zonder elke keer toestemming te vragen wanneer deze verbinding maakt met een netwerkserver, zou het netwerk vervolgens een profiel kunnen maken met een lijst van alle websites die u gebruikt. En dan zou het ook heel goed mogelijk zijn om deze identificatie later toe te wijzen, bijvoorbeeld wanneer u zich later aanmeldt bij een sociaal netwerk. Op onze websites gebruiken we de volgende plug-ins: Facebook, Twitter en Pinterest. Als u niet wilt dat sociale netwerken gegevens over u verzamelen via actieve plug-ins, kunt u de sociale plug-ins eenvoudig deactiveren op onze website of in de instellingen van uw browser (selecteer de functie "Cookies van derden blokkeren"). Daarbij zal de browser geen cookies meer naar de server sturen voor ingebedde inhoud van andere providers. Met deze instelling werken andere functies voor meerdere pagina's helaas mogelijk niet.

8.2 FACEBOOK

We gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. De link naar het privacybeleid van Facebook vindt u hier.

8.3 TWITTER

We gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Twitter.com, dat wordt beheerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. U kunt de link naar het privacybeleid van Twitter hier vinden.

8.4 PINTEREST

We gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, VS. U kunt de link naar het privacybeleid van Pinterest hier vinden.

9. SOCIALE AANMELDING (VIA FACEBOOK)

We bieden je de mogelijkheid om je direct te registreren bij je bestaande Facebook-profiel. Als u deze functie wilt gebruiken, wordt u eerst doorgestuurd naar Facebook. Daar wordt u gevraagd om in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. We nemen geen nota van uw registratiegegevens. Als u al bent aangemeld bij Facebook, wordt deze stap overgeslagen. Daarna informeert Facebook u over welke gegevens tussen hen en Organic Hemp worden verzonden (openbaar profiel, vriendenlijst, e-mailadres en huidige woonplaats). U bevestigt dit met de knop "OK". Met de verzonden gegevens maken we uw klantaccount, waarbij natuurlijk uw vriendenlijst niet door ons wordt opgeslagen. Er is geen permanente link meer tussen uw klantaccount en uw Facebook-account. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook hier voor een beter begrip van het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw gerelateerde rechten en instellingen om uw privacy te beschermen.

10. E-MAIL & FORMULE

We gebruiken het Zendesk-ticketsysteem, een klantenserviceplatform, Zendesk Inc., 989 Market Street # 300, San Francisco, CA 94102, om vragen van klanten te verwerken. Uw naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres zijn nodig om uw vragen te beantwoorden en aan uw behoeften te voldoen.

Raadpleeg hier het privacybeleid van Zendesk voor meer informatie over de gegevensverwerking van Zendesk. Neem bij vragen contact op met de Zendesk Privacy Officer via privacy@zendesk.com

Als u contact met ons opneemt via e-mail of via het formulier op onze website, zullen we alleen de persoonlijke gegevens gebruiken die u verstrekt om uw specifieke verzoek te verwerken. De verstrekte gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. De opgegeven gegevens en de berichtengeschiedenis met onze servicedesk worden opgeslagen voor vervolgvragen en volgende contacten. De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier is gebaseerd op uw toestemming.

11. BETALINGSSERVICEVERLENER

11.1 KLARNA

Klarna biedt verschillende betalingsopties (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als u ervoor kiest om te betalen met Klarna (Klarna Checkout-oplossing), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Details zijn te vinden in hun privacybeleid hier.

Klarna maakt gebruik van cookies om het gebruik van hun betaalervaring te optimaliseren en vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Details over het gebruik van Klarna-cookies zijn te vinden op de volgende link:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.

12. BEVEILIGDE GEGEVENSOVERDRACHT

Uw persoonlijke gegevens worden veilig verzonden door codering. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. We gebruiken het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Verder beveiligen we onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

+45 60 90 42 01
info@organichemp.eu
MT 10: 00-16: 00 uur